HKRCPOSTER1.png

助您輕鬆移民 

國際門到門搬屋

大笨鐘

移民英國有咩要搞?

英國首相約翰遜對香港人好好,搞移民良民證都唔使,只需要買機票、辦手續就可以起行。

聽落簡單,但做落就未必!第一,要申請免稅入境,要填TOR1。TOR1中,有幾條一定要答YES!

移民搬屋公司成日話,要客人提供PACKING LIST,咁到底PACKING LIST又係乜嘢黎呢?

移民搬屋 

BNO移民搬屋

英國移民搬屋

英國移民

移民

反送中

黃店 移民

黃藍 移民

德國 移民

美國 移民

台灣 移民

移民搬運

搬運加拿大

移民加拿大

移民英國

​移民美國

搬屋

擠
移居台灣有咩要搞?

台灣同香港,同屬東亞、以華人為主嘅地區。文化、氣候、生活模式同香港人好似,因此一向都吸引唔少港人移居到當地。

​然而,移民搬屋到台灣過程中有一個伏位!

​除咗要填PACKING LIST之外,去到台灣機場後有一樣嘢一定要做!究竟係要做乜呢?

​移民搬屋大概幾錢?

移民搬屋,除咗考慮速度外,當然亦需留意有冇隱藏收費!傢私搬運附加費?紙箱費?木箱費?

香港移民快運中心服務絕無隱藏收費!我哋包送一次紙箱,搬運傢私、紙箱均以立方米計價!

​想了解吓我哋嘅收費?點擊下面索取報價啦!